Dječja skupina ROŽICEROŽICE

Pozdrav svima,

mi smo skupina Rožice. Našu skupinu čini 14 djece (9 djevojčica i 5 dječaka) u rasponu dobi od 1 godine i 10 mjeseci do 3 godine i 2 mjeseca.

Tijekom rujna upoznavali smo se s novim prostorom i novim prijateljicama. Pomažemo im da se prilagode nama, našoj sobi, navikama i pravilima. Istraživali smo sobu dnevnog boravka, a poseban interes zaokupili su nam prometni, obiteljski, likovni, stolno-manipulativni, glazbeni i istraživački centar, ali i centar kretanja, dvorana i dvorište. Imamo puno različitih interesa. Odgajateljice Lidija i Martina i ove se godine trude popratiti, podržati naše interese, želje i potrebe. Vjeruju u nas i naše mogućnosti pa nas potiču na samostalnost iako bi nekad više voljeli da nešto učine umjesto nas.

Mali dio provedenih aktivnosti prikazan je na fotografijama, a više o nama i našim aktivnostima saznat ćete u narednim objavama.

Želja nam je s vama podijeliti postignuća i rad koji smo postigli u protekla tri mjeseca. Razdoblje je bilo ispunjeno igrom, radosti i učenjem kroz zabavu. Cilj nam je bio osigurati cjeloviti razvoj „Rožica“ i ponosne smo na svaki njihov napredak. Djeca u „Rožicama“ su pojedinci s vlastitim interesima, mogućnostima i potrebama, a mi se trudimo oblikovati njihovu svakodnevnicu tako što istodobno podupiremo različite aspekte cjelovitog njihovog razvoja. Djecu se uvažava i potiče na sudjelovanje u donošenju odluka koje su vezane uz njihov odgoj i učenje. Prema njihovim interesima i potrebama osmišljavaju se poticaji, ritam dana je fleksibilan, a soba dnevnog boravka mijenja se razmještajem i poticajima kako bi se osnažila njihova prirodna istraživačka znatiželja i kako bi ih se potaknulo na samoorganizirajuće aktivnosti.

Aktivnosti su integrirane jer je to ključ za poticanje sveobuhvatnog razvoja djeteta. Pažljivo planiranim i povezanim aktivnostima djeca su u prilici razvijati različite vještine istovremeno.

U nastavku je samo mali dio aktivnoti iz proteklog tromjesečja...

SURADNJA S ODGOJNO-OBRAZOVNOM SKUPINOM LOPTICE

Pripremne aktivnosti za provedbu predstave „Jesnska garderoba“

 • razvoj taktilne percepcije
 • oblikovanje na plohi prirodnim materijalom
 • razvoj fine motorike šake
 • razvoj sposobnosti odnošenja samostalnih odluka
 • razvoj odnosa s vršnjacima
 • upotreba jednostavnijih rečenica

DAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE

 • obogaćivanje rječnika, razumijevanje i korištenje novim riječima za predmete
 • razvoj govornih vještina
 • upotreba jednostavnijih i složenijih rečenica
 • oblikovanje tijestom
 • razvoj pozitivnih emocionalnih stanja
 • razvoj kooperativnosti u skupnoj igri

 

ISTRAŽIVAČKO- SPOZNAJNA AKTIVNOSTI - IZUMITELJI

 • razvoj vizualne percpecije
 • stjecanje iskustva o uzročno- posljedičnim vezama
 • Razvoj sposobnosti prilagođavanja novim promjenjivim situacijama
 • Razvoj prostorne percpecije
 • obogaćivanje rječnika- pojam padobran
 • Odnosi: teško-lako

 

 

PRIMJER OBOGAĆIVANJA STOLNO-MANIPULATIVNE IGRE

 • upoznavanje s pojmovima veće-manje
 • razvoj koordinacije i preciznosti u baratanju predmetima
 • uočavanje razlika među oblicima
 • poticanje djece na opisivanje radnje
 • razvoj operativnog mišljenja
 • razvoj oblikovanja u prostoru

PRIMJER GLAZBENE AKTIVNOSTI- „GLAZBENE STOLICE“

 • razvoj slušne percpepcije
 • razvoj prostorne percpecije
 • razvoj percpecije glazbenih elemenata
 • razvoj pozitivnih emocionalnih stanja
 • stvaranje bolje slike o sebi
 • razvoj regulacije emocija
 • razvoj koordinacije pokreta
 • razvoj slušanja i razumijevanja govora

ODLAZAK NA KONCERT

 • upoznavanje djece s glazbenim instrumentima
 • bogaćenje rječnika imenovanjem instrumenata
 • razvoj slušne percepcije
 • upotreba ritma i metra
 • slušanje i otkrivanje zvučne okoline
 • kretanje uz pjesmu potiče daljnji razvoj motoričkih vještina, samoizražavanje i izražavanje emocija

IGRE IZ ADVENTSKOG KALENDARA

 • govorna igra; snjegović, zvono, bor i sob
 • razvoj pažnje i koncentracije
 • motoričko planiranje
 • integracija različitih senzornih područja

 

POSJET SV. NIKOLE

 • poticanje socijalne interakcije, suradnje, empatije
 • stjecanje novog iskustva
 • upoznavanje s odnosima i vezom među ljudima- blagdani
 • razvoj pozornosti prilikom praćenja predstave
 • razvoj pozitivnih stavova prema društvenoj okolini, njegovanje običaja
 • upotreba jednostavnijih i složenijih rečenica prilikom opisivanja doživljenog iskustva

 

UKLJUČIVANJE DJECE U IZRADU POTICAJA

 • stvaranje osjećaja pripadnosti
 • poticanje samostalnog izražavanja
 • razvoj vještina baratanja predmetima i alatima
 • smisleno i jasno verbalno pričanje, opisivanje, objašnjavanja i izražavanje svojih ideja, potreba i osjećaja
 • razvoj oblikovanja na plohi

VANJSKI PROSTOR

 • šetnja neovisno o vremenskim prilikama
 • razvoj preciznosti pokreta prilikom obuvanja-izuvanja
 • razvoj koordinacije i ravnoteže
 • razvoj pokretljivosti i spretnosti pri kretanju
 • poticanje djece na hodanje u paru
 • upoznavanje djece s neporednom okolinom
 • osvještavanje prostora oko sebe
 • poštivanje pravila i dogovora
 • razvoj pozitivnih stavova i odnosa prema okolini

 

PRIMJERI SURADNJE S RODITELJIMA

 

-  stvaranjem tematskih izložbi dosadašnjeg rada u skupini s ciljem aktivnog uključivanja roditelja u odgojno-obrazovni proces.

- izložba radova i ponuda aktivnosti „Jesenska garderoba“ „Hrvatski izumitelji“ i „Zimska idila

 

PROVEDBA BOŽIĆNE RADIONICE

 • razvoj pozitivnih emocionalnih stanja (pripadanja, sigurnost, privrženost, ljubav)
 • stvaranje bolje slike o sebi
 • stjecanje iskustva vidom i dodirom
 • razvoj zanimanja o blagdanima i svečanosti
 • razumijevanje i korištenje novim riječima za predmete i pojave
 • razvoj preciznosti pri rezanju, lijepljenju, presavijanju papira

Kontakti

Dječji vrtić Čavlić

Ravnateljica: Arlin Haramija Popović Tel: 051/425 552 

Pedagog: Aleksandra Fabrio,profesorica pedagogije i psihologije 051/425 554

Edukacijski rehabilitator: Brankica Žagar, sveučilišni specijalist rane intervencije, magistra edukacijske rehabilitacije 051/425 554

Zdravstvena voditeljica: Barbara Česnik Velepič 051/425 555

Tajništvo / Računovodstvo: 051/425 552

E-mail stručnih suradnica: cavlic.strucnisurad@gmail.com

Naziv projekta: RAST - Različiti i sretni
Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Kodni broj. UP.02.2.2.16.0093
Nositelj projekta: Dječji vrtić Čavlić 
Partneri:  Općina Čavle  
Ukupni iznos projekta: 2.103.192,63 HRK
Iznos EU potpore: 2.103.192,63 HRK ( EU potpora 100%)
Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021 – 23.08.2023.
Kontakt: vrtic.cavlic@ri.t-com.hr     cavlickoordinator@gmail.com

EU poveznice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr