“Ježići su mješovita vrtićka skupina u kojoj boravi 10 djevojčica i 11 dječaka. Sedmero “ježića” odlučno je u tome, da iduću jesen krene u školu, te će se aktivno pripremati da tako i bude.

Budući da nismo imali novoupisane djece, vrijeme prilagodbe bilo je kratko, te smo odmah krenuli sa raznim aktivnostima. Također smo upoznavali bližu okolicu, te smo uspostavili suradnju sa knjižnicom Čavle, koju namjeravamo često posjećivati.

Naš rad ove godine temeljit će se na eko-projektu “očuvanje naše planete”. Uspostavili smo suradnju i s roditeljima, koji su se aktivno uključili u prikupljanje raznog prirodnog materijala.  I nadalje se veselimo takvim suradnjama…

 

 

 

 

 

 

 

Na vrh