Temeljem članka 13.Zakona o javnoj nabavi (NN. Broj:90/11,83713,143713 i 13/14) ne postoje gospodarski subjekti s kojima DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi svojstvu ponuditelja ,člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju

 

 

Dana 23.11.2021. na web stranici www.eojn.hr objavljen je poziv za javno nadmetanje za usluge dostavljanja pripremljene hrane u Dječji vrtić Čavlić tijekom 2022. godine.

 

 Odluka o odabiru nakon provedene javne nabave - Priprema i dostava toplog obroka u 2022.g

 

Odluka o početku javne nabave Usluge pripreme i dostave toplog obroka 2022.g.

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

2. izmjena Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

 Odluka o odabiru nakon provedene javne nabave

 

 

ARHIVA:

 

Odluka o početku postupka javne nabave Usluge pripreme i dostave toplog obroka 2020

Odluka o početku postupka javne nabave

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge iz dodatk a II b usluge cateringa

 Prilog (jelovnik)- tip 1,2,3,4

Odluka o početku postupka javne nabave

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge iz dodatka II B usluge cateringa

Prilog (jelovnik)

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Usluge svakodnevnog čišćenja u DV Čavlić

Zahtjev  za prikupljanje ponuda  za nabavu usluge dostavljanja pripremljene hrane  (catering) za Dječji vrtić Čavlić u 2015 god.

Primjer jelovnika (objed) IV  tipa

Predhodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora

 

NABAVA USLUGA DOSTAVLJANJA  PRIPREMLJENE HRANE (CATERING) ZA DV ČAVLIĆ

1. Odluka o odabiru

2. Ugovor o javnim uslugama dostavljanja i pripreme hrane

3. Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave usluge čišćenja zgrade Dječjeg vrtića Čavlić

Na vrh