Upravno vijeće

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA "ČAVLIĆ"

 

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova:

  1. tri člana imenuje Osnivač
  2. jednoga člana biraju roditelji djece korisnika usluga
  3. jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova.

 

Članovi Upravnog vijeća imenuju se odnosno biraju na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani odnosno birani.

 

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Čavlić“:

  1. iz reda osnivača: Dejan Ljubobratović, predsjednik Upravnog vijeća

                                   Petra Šuljić

                                   Marko Žuvić, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

  1. iz reda odgojitelja: Nataša Mohorić
  2. iz reda roditelja: Maja Domijanić

 

Poslovnik o radu upravnog vijeća DV "Čavlić"

 

 

 

 

Povijest

Kontakti

Dječji vrtić Čavlić

Ravnateljica: Arlin Haramija Popović Tel: 051/425 552 

Pedagog: Aleksandra Fabrio,profesorica pedagogije i psihologije 051/425 554

Edukacijski rehabilitator: Brankica Žagar, sveučilišni specijalist rane intervencije, magistra edukacijske rehabilitacije 051/425 554

Zdravstvena voditeljica: Barbara Česnik Velepič 051/425 555

Tajništvo / Računovodstvo: 051/425 552

E-mail stručnih suradnica: cavlic.strucnisurad@gmail.com

Naziv projekta: RAST - Različiti i sretni
Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Kodni broj. UP.02.2.2.16.0093
Nositelj projekta: Dječji vrtić Čavlić 
Partneri:  Općina Čavle  
Ukupni iznos projekta: 2.103.192,63 HRK
Iznos EU potpore: 2.103.192,63 HRK ( EU potpora 100%)
Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021 – 23.08.2023.
Kontakt: vrtic.cavlic@ri.t-com.hr     cavlickoordinator@gmail.com

EU poveznice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr