UPISI//ISPISI

Upisi u ped.god. 2024./ 2025.

Nastavak korištenja usluga vrtića u ped.god. 2024./ 2025.

Poštovani roditelji, 
 
Za djecu koja pohađaju Dječji vrtić „Čavlić“  roditelj/skrbnik je dužan podnijeti Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića kojeg izdaje Vrtić.

Obrazac Zahtjeva roditelj može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnoj stranici Vrtića- ovdje.

Zahtjevu se obavezno prilaže uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete odnosno Potvrdu o prebivalištu koja je dostupna na aplikaciji e-Građani (e-Usluge MUP-a) ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za nastavak korištenja usluga vrtića.

Ispunjeni zahtjev sa priloženom dokumentacijom predaje se od 18.ožujka 2024. do 22.ožujka 2024.godine u tajništvo svakim radnim danom od 08.00 do 17.00 sati.

Ukoliko roditelj ne preda ili ne preda pravodobno Zahtjev, Vrtić će ispisati dijete s krajem tekuće pedagoške godine.

Odluka o podnošenju zahtjeva za nastavak korištenja vrtića u ped.god. 2024-2025

Upisi u program predškole za ped.god. 2023./ 2024.

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da će se upis djece u program predškole za 2023./2024. pedagošku godinu, provesti od 11.12.2023. do 15.12.2023. Popunjeni zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se putem elektroničke pošte na e-mail adresu: cavlictajnica@gmail.com ili osobno na adresu Dječji vrtić "Čavlić", Čavja 49, 51219 Čavle (u tajništvo).
 
Uz ispunjeni zahtjev roditelji prilažu:
► presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja)
► presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika i djeteta ili uvjerenja o prebivalištu za roditelje/skrbnike i dijete
► potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u program predškole dječjeg vrtića
► nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb - za djecu s teškoćama u razvoju
► rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole - za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.

U program predškole upisuju se djeca koja nisu polaznici redovitog programa Dječjeg vrtića "Čavlić" a školski su obveznici rođeni od 01.04.2017.do 31.03.2018.godine.
 
O organizaciji i terminima roditelji će biti obaviješteni putem web stranice Dječjeg vrtića "Čavlić".

Zahtjev za upis možete preuzeti ovdje, a javni poziv za upis djece u program predškole ovdje.

Raspored dolaska novoupisane djece na prilagodbu

Poštovani roditelji,

U privitku se nalazi raspored dolaska novoupisane djece na prilagodbu. Navedeni termini odnose se i na petak (1.9.2023.) i ponedjeljak (4.9.2023.).

Molimo vas da za prvi dan dijete ima papučice i bočicu- čašicu za vodu te predmete koji su djetetu od značaja (duda, krpica, plišanac...). Roditelj prilikom ulaska u skupinu dnevnog boravka mora također  imati papuče/ šlape ili jednokratne nazuvke.

Molimo roditelje za sve vezano za dolaske, boravak i izostanak djeteta iz vrtića javljaju odgojiteljima skupine djeteta. Kontakt brojevi odgojnih skupina od 1.rujna 2023. godine:
 
CENTRALNI VRTIĆ:
VRTIĆ:
ZEČIĆI: 099/367-4707
SOVICE: 099/367-4713
ŽABICE: 099/367-4700
SKAKAVCI: 099/367-4710
TIGRIĆI: 099/367-4702
JEŽIĆI: 099/367-4703
 
JASLICE:
PUŽIĆI: 099/367-4708
ZVJEZDICE: 099/367-4711
ROŽICE:099/367-4712
LOPTICE:099/472-8469
 
PODRUŽNICA "PETEŠIĆ"
LEPTIRIĆI: 099/367-4705
PČELICE: 099/367-4704
MEDVJEDIĆI: 099/367-4706
 
Radujemo se novom početku!

Odluka o konačnim rezultatima upisa

Odluka o privremenim rezultatima upisa

Poštovani roditelji, 

Rezultate upisa za pedagošku godinu 2023/2024. možete pogledati ovdje .
Uz šifru upisanog djeteta stoji termin inicijalnog razgovora kojemu je roditelj obvezan prisustvovati uz prisustvo djeteta.

Ukoliko vam je potrebna promjena termina molimo nazvati 051/425-555 ili 051/425-554.

Roditeljski sastanak (bez djece) za novoprimljenu djecu održat će se 4.7.2023. godine u 17.00 sati u dvorani centralnog objekta.

E-upisi

Poštovani roditelji,

Upisi djece (novi korisnici) u Dječji vrtić „Čavlić“ ove pedagoške godine će se po prvi put provesti isključivo putem aplikacije e-Upisi, dostupne na portalu e-Građani u terminu od 11. svibnja do 19.svibnja 2023.godine do 12 sati.

Zbog povezanosti s državnim servisima, određeni dio potrebne dokumentacije sam će sustav dohvatiti iz odgovarajućih registara nadležnih državnih tijela a roditelji moraju posjedovati važeću vjerodajnicu za pristup sustavu i evidentiran odnos roditelj-dijete.

Preduvjeti korištenja aplikacije e-Upisi su:

  • dodijeljen OIB,
  • posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu,
  • evidentiran odnos roditelj i dijete.

Kako biste spremni dočekali upise, molimo Vas da provjerite valjanost svoje vjerodajnice za pristup portalu e-Građani. Ukoliko ju još niste pribavili, popis svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792

Popis nužne dokumentacije i dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koje je roditelj dužan priložiti prilikom podnošenja prijave za upis, sadržan je u Odluci o upisima djece u Dječji vrtić „Čavlić“.

Aplikaciji je moguće pristupiti putem poveznice: https://e-upisi.hr/

Za pristup, potrebno je izabrati u katalogu opcija „Odgoj i obrazovanje“, a zatim „e- Upisi u odgojno-obrazovne ustanove“. Nakon prijave odabirite modul upisa u dječje vrtiće.

Upute za korištenje sustava možete pronaći ovdje.

Dodatne informacije na tel. 051/425-552 i na https://www.vrtic-cavlic.hr/

U slučaju tehničkih problema u radu aplikacije molimo da se obratite na adrese ePošte - helpdesk@skole.hr

Nastavak korištenja vrtića u 2023./2024. godini

Upisi u predškolu za pedagošku godinu 2022./2023.

Konačni rezultati upisa za pedagošku godinu 2022./2023.

Ispisi iz vrtića

Poštovani roditelji,

Ukoliko trajno ispisujete dijete molimo vas da popunite Zahtjev za ispis i predate u upravu vrtića najkasnije 7 dana prije ispisa – osobno ili putem maila : vrtic.cavlic@ri.t-com.hr. Zahtjev možete preuzeti od vaših odgojitelja, u tajništvu ili putem web stranice, te na temelju podnesenog Zahtjeva za ispis djeteta, vrtić izdaje Rješenje o ispisu.

Kontakti

Dječji vrtić Čavlić

Ravnateljica: Arlin Haramija Popović Tel: 051/425 552 

Pedagog: Aleksandra Fabrio,profesorica pedagogije i psihologije 051/425 554

Edukacijski rehabilitator: Brankica Žagar, sveučilišni specijalist rane intervencije, magistra edukacijske rehabilitacije 051/425 554

Zdravstvena voditeljica: Barbara Česnik Velepič 051/425 555

Tajništvo / Računovodstvo: 051/425 552

E-mail stručnih suradnica: cavlic.strucnisurad@gmail.com

Naziv projekta: RAST - Različiti i sretni
Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Kodni broj. UP.02.2.2.16.0093
Nositelj projekta: Dječji vrtić Čavlić 
Partneri:  Općina Čavle  
Ukupni iznos projekta: 2.103.192,63 HRK
Iznos EU potpore: 2.103.192,63 HRK ( EU potpora 100%)
Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021 – 23.08.2023.
Kontakt: vrtic.cavlic@ri.t-com.hr     cavlickoordinator@gmail.com

EU poveznice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr