U vrtiću "Čavlic" jedna mala skupina 
   postoji koja petnaest jasličara broji.
     
   Živahni smo kao loptice male, pa su  
   naše tete skupinu tako nazvale.
 
   O higijeni brinemo to je jako važno i
   vježbamo tijelo da nam bude 
   snažno.
 
   Učimo brojalice i pjesmice mnoge i            
   kroz njih za što nam služe ruke,
   prsti i noge.
 
   Slikamo i upoznajemo svijet boja,
   otiske radimo i učimo koja je koja.
 
    Učimo da je prijateljstvo jako 
    važno i da ako dijeliš igračke ono 
    postaje snažno.
 
    Dok ne dođu tate i mame tu su da
    se brinu o svima, maze nas i
    paze tete Bruna i Ana.

 

 

 

 

 

Na vrh