Skupina „Leptirići“ odlučila je spojiti kulturnu baštinu s likovnim, istraživačkim aktivnostima u prirodi te je obilježila tjedan Kulturne baštine Grobnišćine tako da smo s djecom istraživali izgled, stanište te ishranu ptice kos. Djeci je ponuđena recitacija „Kos“ od koje je nastala i likovna aktivnost izrade 3D kosa. Pogledajte tijek naše aktivnosti.

Bilo nam je veselo i zabavno.


 

 

Mi smo odgojno-obrazovna skupina „Leptirići“.

U našoj skupini boravi 13 djevojčica i 8 dječaka.

Ove pedagoške godine cilj našeg odgojno-obrazovnog rada je postojeći likovni program povezati s boravkom i životom djece u prirodi.

Djeca će boraviti na zraku u  osmišljavanju igara od prirodnih materijala, istraživanjem steći vještine potrebne za život te na taj način pobliže upoznati sebe i svijet oko sebe, izgraditi pozitivne stavove i odnos prema okolišu, steći  praktične kompetencije i znanja o prirodi.

Neke od bitnih zadaća: istraživanje, igra i razvoj svojih vještina, pronalaženje didaktičkih materijala u šumi s ciljem izrade svoje igračke, poticanje slobodnog kretanja djece s ciljem učenja gdje djeca testiranju svoje granice.

Poletimo zajedno u nove avanture!

 

Odgajateljice: Branka Dupor Hasanović

                       Anamaria Geriol

 

 

Na vrh