Budite pozdravljeni - dobri judi,mi smo grupa „Ježići“ z dječjega vrtića „Čavlić“

Koliko let imamo ? od 3-6!

Ča delamo ? zabavjamo se, učimo, pišemo, rišemo, kantamo, ćakulamo o semu i sačemu!

Ovo leto ulovili smo se veloga dela-naše drage Grobnišćine-našega kraja rojenoga!

Teli bimo očuvat naše stare užance,dragu besedu “ča“ ,naš kanat i tanac.

Stanite jedan čas,promislite malo,da se „ča“ zgubi , ča bi nan ostalo?

Teškoj i zamislet. Zato smo mi tu da čuvamo ono ča su nan naši stari pustili.

Ča bi van mogli još povidet- brali smo jabuke va  jednon lipon mestu ki se zove Brod na Kupi( naši školani) bili smo va kazalištu lutaka, razveselili smo naši penzioneri va domu na  Čavji.

Pripravjamo predstavu „KI SAN –ČA SAN“  i to verovali ili ne z našimi roditelji ,a odbavjamo se i na izlet po našoj Grobnišćini!

Još par besed ča mi va vrtiću učimo:

-da  nan va životu triba : sledić šale ,veselja i  smiha

-da budemo pravi judi ,vavik dobre voje, da svoje delo  delamo  i da se vavik lipo gjedamo!

 

3.12. 2108. djeca skupina Ježići i Tigrići sudjelovala su na predstavi Teatra OZ '' Mrav, mrav, mrav i cvrčak''- mini mjuzikl s elementima lutkarske predstave. Djeca su uživala, između ostalog, i u živoj svirci na saksofonu! Kroz predstavu su se upoznala sa životom kukaca kroz sva četiri godišnja doba.

 

             Pozdravljaju Vas  „Ježići „  i

 

 odgojiteljice , Arlin Haramija i Nataša Antunović

 

Na vrh