Psihologu se roditelji mogu obratiti:

  • ukoliko žele saznati više o razvojnom statusu djeteta ili su zabrinuti za razvoj svogdjeteta
  • ukoliko primjećuju ponašajne ili emocionalne teškoće kod djeteta
  • u slučaju potrebe za savjetovanjem o primjerenim odgojnim postupcima
  • ukoliko im je potrebna podrška u nošenju sa stresnim situacijama za dijete i obitelj(tugovanje, razvod roditelja, kronična bolest djeteta)
  • sa pitanjima vezanim uz spremnost djeteta za polazak u školu.

 

Anita Marić, dipl. psiholog- prof.
radno vrijeme 7.30- 14.30
Na vrh