Nastavak korištenja vrtića u ped.god. 2024-2025

Poštovani roditelji, 
 
Za djecu koja pohađaju Dječji vrtić „Čavlić“  roditelj/skrbnik je dužan podnijeti Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića kojeg izdaje Vrtić.

Obrazac Zahtjeva roditelj može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnoj stranici Vrtića- ovdje.

Zahtjevu se obavezno prilaže uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete odnosno Potvrdu o prebivalištu koja je dostupna na aplikaciji e-Građani (e-Usluge MUP-a) ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za nastavak korištenja usluga vrtića.

Ispunjeni zahtjev sa priloženom dokumentacijom predaje se od 18.ožujka 2024. do 22.ožujka 2024.godine u tajništvo svakim radnim danom od 08.00 do 17.00 sati.

Ukoliko roditelj ne preda ili ne preda pravodobno Zahtjev, Vrtić će ispisati dijete s krajem tekuće pedagoške godine.

Odluka o podnošenju zahtjeva za nastavak korištenja vrtića u ped.god. 2024-2025

Kontakti

Dječji vrtić Čavlić

Ravnateljica: Arlin Haramija Popović Tel: 051/425 552 

Pedagog: Aleksandra Fabrio,profesorica pedagogije i psihologije 051/425 554

Edukacijski rehabilitator: Brankica Žagar, sveučilišni specijalist rane intervencije, magistra edukacijske rehabilitacije 051/425 554

Zdravstvena voditeljica: Barbara Česnik Velepič 051/425 555

Tajništvo / Računovodstvo: 051/425 552

E-mail stručnih suradnica: cavlic.strucnisurad@gmail.com

Naziv projekta: RAST - Različiti i sretni
Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Kodni broj. UP.02.2.2.16.0093
Nositelj projekta: Dječji vrtić Čavlić 
Partneri:  Općina Čavle  
Ukupni iznos projekta: 2.103.192,63 HRK
Iznos EU potpore: 2.103.192,63 HRK ( EU potpora 100%)
Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021 – 23.08.2023.
Kontakt: vrtic.cavlic@ri.t-com.hr     cavlickoordinator@gmail.com

EU poveznice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr