Odgojno-obrazovnu skupinu “ Rožice “ čine djeca u trećoj godini života od kojih je 9 djevojčica i 7 dječaka.
To su djeca koja jačaju samopouzdanje, upoznaju svijet kroz razne poticaje, pomalo usavršavaju glavne elemente grube motorike, polako otkrivaju tko su oni te da imaju prijatelje koje trebaju paziti, čuvati, dijeliti s njima. Jednom riječju, to su djeca koja se pomalo osamostaljuju....
Njihove odgajateljice, Paula i Anne Marie, čine sve da im, u najboljoj mogućoj mjeri,  u svemu tome pristupe s jednog toplog i poticajnog aspekta.

 

Na vrh