Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo svake fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama može se ograničiti sukladno čl. 15. Zakona.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Poslove službenika za informiranje obavlja tajnica Vrtića.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija koju posjeduje Vrtić od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

U svrhu ponovne uporabe Vrtić nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od Vrtića može zatijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Kontakti za pristup informacijama:


telefon/fax : 051 259 550

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

adresa: Čavja 49. 51 219 Čavle

 

 Pravilnik o pravu na pristup informacijama

 Katalog informacija

 Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 Zahtjev za pristup informacijama

 Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

Na vrh