Kurikulum za pedagošku godinu 2021./2022.

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2021./2022.

 Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020./2021.

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________

 

Kurikulum za pedagošku godinu 2020./2021.

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2020./2021.

Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2019./2020.

Godišnji plan i program rada za 2019./2020.

Kurikulum za pedagošku godinu 2019./2020.

Godišnje izvješće odgojno obrazovnog rada za pedag.god.2018./2019.

Godišnji plan i program rada za 2018. - 2019.

Kurikulum za pedagošku godinu 2018. - 2019.

Godišnje izvješće odgojno obrazovnog rada za pedag.god.2017/2018

Godišnji plan i program rada za 2017 - 2018

Kurikulum za pedagošku godinu 2017 - 2018

 Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2016 - 2017

Godišnji plan odgojno-obrazovnog rada za 2016 - 2017

 Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2015 - 2016

Kurikulum za pedagošku godinu 2016 - 2017

 

Godišnji plan i program rada za 2015 - 2016

Kurikulum vrtića za pedagošku godinu 2015-2016

 Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2014 - 2015

 

 Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama

 

Izleti van vrtića

Svaki odlazak djece van vrtića realiziran je samo ukoliko su zadovoljeni unaprijed dogovoreni kriteriji kvalitete koje mora ispuniti predložena destinacija i po odobrenju nadležnog tijela ( nakon uvida u plan koji su sačinile odgajateljice). Što se sve mora predvidjeti i na koja pitanja se moraju dati odgovori možete vidjeti ovdje.

Na vrh